Privacybeleid

Op deze pagina vindt u de relevante juridische informatie betreffende het gebruik van deze website. Lees deze informatie goed, voordat u gebruik maakt van de beschikbare informatie op dit digitale platform. 

Deze website maakt gebruik van Ezoic ads, waarvoor de relevante privacy policy hier te lezen is.

 

Bescherming Persoonsgegevens

Wij nemen de privacy van persoonsgegevens zeer serieus. Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt voor toezending van onze producten, de onregelmatig voorkomende nieuwsbrieven en desgewenst relevante informatie.

Daarnaast kunnen uw gegevens als basis dienen voor onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van onze dienstverlening. De persoonsgegevens worden in dit kader geanonimiseerd en zijn dan niet meer herleidbaar tot een individuele persoon.

Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer wordt beschouwd als een essentiële voorwaarde voor een menswaardig bestaan en als een van de grondslagen van onze rechtsorde. Eenieder heeft recht op bescherming tegen de ongebreidelde vergaring, bewerking en verspreiding van zijn persoonsgegevens.

Wij onderschrijven bovenstaande stelling van het College Bescherming Persoonsgegevens, verantwoordelijk voor onafhankelijke naleving van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

In de Wet Bescherming Persoonsgegevens is bepaald dat persoonsgegevens uitsluitend voor welbepaalde doelen mogen worden verwerkt. Wij gebruiken de door u verstrekte persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Ten behoeve van de voorbereiding en uitvoering van overeenkomsten tussen u en Ons (bijvoorbeeld bij abonnementen en productaankopen);
  • Om u te kunnen informeren over relevante producten en diensten, waaronder begrepen communicatie in het kader van loyaliteitsacties (bijvoorbeeld bij nieuwsbrieven);
  • Voor productontwikkeling en het verkrijgen van informatie voor optimalisering van onze dienstverlening (bijvoorbeeld bij wijzigingen van onze website);
  • Ter voorkoming, bestrijding en afhandeling van fraude.

Wij selecteren onze partners met grote zorg. Eventuele samenwerking zal altijd gepaard gaan met grote zorg voor privacy. Helaas kunnen wij met in achtneming van het voorgenoemde geen, of slechts beperkte verantwoordelijkheid aanvaarden voor de wijze waarop deze partijen en/of instellingen anonieme of persoonlijke gegevens verwerken.

Wij dragen hierom nimmer verantwoordelijkheid voor links naar derden. Neem voor verdere informatie contact op met de betreffende partij of instelling. Indien wij persoonsgegevens verwerken ten einde u te interesseren voor onze producten en diensten, kunt u hiertegen te allen tijde kosteloos verzet aantekenen. Wij zullen deze verwerking dan terstond beëindigen.

Uw verzoeken en verzet dient u te sturen aan het volgende e-mail adres: contact@hulpmethuisdier.nl. De inhoud van deze pagina kan zonder aankondiging wijzigen. Raadpleeg daarom regelmatig deze informatie zodat u onze website steeds gebruikt onder aanvaarding van de meest actuele privacyregels.

Wij nemen de regels van de CCPA in acht, welke u hier kunt lezen.

 

Cookies

Er worden cookies op uw computer opgeslagen wanneer u HulpMetHuisdier.nl bezoekt. De informatie die door middel van een cookie wordt verkregen is specifiek voor uw computer en kan bestaan uit uw Internet Protocol (IP)-adres, de datum en tijd waarop u onze site hebt bezocht, en welke delen van de site u hebt bekeken.

Cookies zijn sinds jaar en dag een geaccepteerd technisch hulpmiddel om websites goed te laten functioneren en te optimaliseren richting de doelstellingen van die websites. Dit zijn dan ook de enige redenen dat wij cookies toepassen op onze website.

 

Wil u geen cookies?

De meeste internetbrowsers zijn zo ingesteld, dat ze cookies automatisch accepteren. U kunt uw browser zo instellen dat u wordt gewaarschuwd wanneer u een cookie ontvangt, of dat u de ontvangst ervan kunt weigeren. Als u de acceptatie van cookies door uw browser uitschakelt, is de kans zeer groot dat veel websites die u bezoekt niet volledig correct zullen functioneren.

 

Hoe waarom en wanneer worden cookies gebruikt?

HulpMetHuisdier.nl wil graag dat u de website optimaal kunt gebruiken. Daar zijn cookies voor nodig. Uw instellingen en voorkeuren worden onthouden en dat maakt een volgend bezoek aan de site gemakkelijker. Daarnaast krijgt u en wij dankzij de cookies relevante informatie en aanbiedingen gericht op uw interesse door middel van derden. Uiteraard gaan wij zorgvuldig met deze informatie om en worden deze gegevens niet zonder uw toestemming aan anderen doorgegeven.

 

Wat gebeurt er als ik cookies uitzet?

Om optimaal gebruik te kunnen maken van deze website is het noodzakelijk om cookies toe te staan. Cookies zorgen er voor dat de websites goed worden weergegeven. Zet u de cookies uit, dan is het mogelijk dat de website niet meer optimaal functioneert en u niet altijd van alle mogelijkheden van de website gebruik kunt maken.

 

Afmelden cookies?

Wil u toch liever geen gebruik maken van cookies, dan kunt u deze op elk gewenst moment uitzetten of verwijderen via uw browser. Als u zo min mogelijk gebruik wilt maken van cookies, dan is het verstandiger uw cookies regelmatig te verwijderen in plaats van ze helemaal niet toe te staan. Wij doen er alles aan om uw privacy te garanderen. Zie hiervoor ook bovenstaand privacybeleid.

 

Laatst gewijzigd: 31 December 2020